26 Sep 2022

Poziv na konkurs Stvarajmo zajedno Evropsku noć istraživača 2023

Stvarajmo zajedno je konkurs u okviru Evropske noći istraživača, projekta ReFocuS Art, kojim koordiniše Centar za promociju nauke, zajedno sa partnerima Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

Stvarajmo zajedno je takmičarski poziv namenjen svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. To je prilika da se istraživači i đaci upoznaju i razgovaraju o aktuelnoj temi koja je veoma inspirativna, ali i izazovna za budućnost našeg društva. Konkurs Stvarajmo zajedno počinje 30. septembra 2022, u ovogodišnjoj Noći istraživača i traje do 20. novembra 2022. Prijavu je moguće popuniti isključivo putem elektronske forme koja je dostupna na sledećem linku:

PRIJAVA

Ukoliko naiđete na problem prilikom popunjavanja prijave, možete pisati na: ppanjkovic@cpn.rs.

Obaveštenje o prihvaćenim prijavama dostavljamo do 15. decembra 2022. 

Sa kim Stvaramo zajedno?

Poziv je namenjen svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Škola može da prijavi samo jedan tim. Tim čini profesor-mentor, koji zajedno sa svojih najviše pet učenika, ali i u saradnji sa kolegama, predlaže postavku koja će biti izložena tokom Noći istraživača naredne 2023. godine. Profesor-mentor je ujedno i kontakt-osoba tima.

Šta Stvaramo zajedno? 

Jedan od najvećih izazova sadašnjice su sve izraženije klimatske promene i njihov uticaj na svakodnevni život. Paralelno sa pronalaskom i implementacijom raznih naučnih i tehničkih  rešenja koja će umanjiti uticaj klimatskih promena na život na planeti Zemlji, podjednako je važno i prilagođavanje uslovima nastalim njihovim dejstvom. Gradovi u kojima živimo očigledno nisu pravljeni za sadašnju klimu. Povezivanjem tradicije i kulture sa naukom, a inspirisani životom naših predaka, pozivamo sve zainteresovane da predlože kako bi izgledale održive kuće od prirodnih materijala koje će odgovarati trenutnim, ali i budućim uslovima životne sredine.

Pozivamo vas da Stvaramo zajedno kuće budućnosti na temeljima kuća prošlosti. Preporučujemo da budete maštoviti u kreiranju kuće budućnosti u pogledu izbora materijala, oblika,  arhitekture, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Ne morate da predložite samo jednu kuću, može i čitavo naselje, kao vid prilagođenosti na klimatske promene. Maksimalne dimenzije postavke su 100x80 cm. Troškovi izrade postavke će biti pokriveni do maksimalnog iznosa od 60.000 dinara.

Sa kim Stvaramo zajedno Noć istraživača 2023: 

Konkurs je takmičarskog karaktera i pristigle prijave će se ocenjivati prema sledećim kriterijumima:

-          prethodna uključenost škole u Noći istraživača,

-          prethodna uključenost škole u projekte koji se zasnivaju na građanskim naučnim istraživanjima,

-          prethodna angažovanost profesora-mentora i tima u različite projekte, i 

-          geografska pozicija, pri čemu će neurbane sredine imati prioritet.

 
Sve pristigle prijave će pregledati i oceniti komisija koju čine članovi konzorcijuma projekta. Rezultate konkursa ćemo objaviti u drugoj polovini oktobra.

Kako Stvaramo zajedno?

U elektronskoj prijavi je neophodno navesti sve informacije o planiranim aktivnostima rada. Odabrane ideje će se dalje razvijati kroz seriju radionica sa stručnjacima iz raznih oblasti. U periodu od novembra 2022. do juna 2023. ćemo tokom pet radionica zajedno sa stručnjacima razvijati predložene ideje da bismo tokom narednog leta implementirali zajednički trud, kreiranjem postavke za narednu Noć istraživača. Pobednički timovi će sa svojim postavkama gostovati u jednom od 13 gradova u kojima članovi projekta ReFocuS Art pripremaju Noć istraživača.