20 Oct 2022

Istraživači u Osmoj beogradskoj gimnaziji

U Osmoj beogradskoj gimnaziji prošle nedelje su predstavljeni projekti APPMES i SHINE koji se realizuju u sklopu programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Tema projekta APPMES Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti je kvantna muzika, a projekat SHINE koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu se bavi proučavanjem zadovoljstva mladih.

http://osmagimnazija.edu.rs 
https://music.sanu.ac.rs 
http://www.fon.bg.ac.rs