24 Oct 2022

Istraživači u Gimnaziji "Sveti Sava"

Učenicima Gimnazije "Sveti Sava" pre nekoliko dana se predstavio projekat SERBIE20 koji se realizuje u sklopu programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Ovaj projekat Instituta za savremenu istoriju bavi se identitetima i sećanjima kao predmetima istorijskog istraživanja.

http://www.sveti-sava.edu.rs 
https://inisbgd.co.rs