21 Nov 2022

Istraživači u Osnovnoj školi "Borislav Pekić"

Nedavno su u Osnovnoj školi "Borislav Pekić" gostovali istraživači sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu sa demo-eksperimentima i radionica "Budi i ti graditelj DNK" Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić". U programu je učestvovalo više od sto osnovaca.

https://www.skola-pekic.edu.rs 
https://www.ffh.bg.ac.rs 
http://www.imd.org.rs