Naučni inkubator – rezultati konkursa

Pozdrav svima koji su bili zainteresovani da se oprobaju u ulozi naučnika! Hvala vam na zanimljivim predlozima projekata i pažnji koju ste posvetili pisanju!

Za Naučni inkubator Noći istraživača konkurisalo je 37 autora (potencijalnih učesnika) sa 25 prijava istraživačkih projekata. Naše stručne komisije odlučile su da se u okviru Naučnog inkubatora Noći istraživača u Istraživačkoj stanici Petnica realizuje sledećih 5 projekata:

Simulacija nastanaka slojeva u pećinama na primeru Petničke pećine, koji je predložila Irina Đurović  (oblast: arheologija, broj učesnika: 1)

Rast bakterija na kikirikiju, koji je predložio Ivan Granić (oblast: biologija, broj učesnika: 2)

Određivanje sadržaja ftalata u mlečnim proizvodima, alkoholnim i bezalkoholnim pićima metodom gasne hromatografije, koji je prijavio Aleksa Mijatović (oblast: hemija, broj učesnika: 1)

Sinteza molekulski obeleženog polimera za atrazin i njegova upotreba u solid-phase ekstrakciji atrazina iz ekstrakta zemljišta, koji je predložio Lazar Vuković (oblast: hemija, broj učesnika: 3)

Elektromagnetna raketa (puška), koji je predložio Jovan Ivanović (oblast: fizika i elektronika, broj učesnika: 1)

Čestitamo svim autorima projekata na uzbudljivim i savremenim temama, a naročito onima koje ćemo ugostiti u IS Petnica!

Organizacioni tim ReFocuS Noći istraživača