Šetajući balon

Ne voli svaki balon da leti, gde će završiti ako dune vetar? Ovaj naš balon voli da đuska, pustite dobru muziku u etar!

Učesnici-autori: Milan Mitić, Milena Nikolić

Učesnici

Milena Nikolić
Milan Mitić