Šta se može sa elektronima?

Elektronika i njene srodne oblasti u moderno vreme čine jedan suštinski element funkcionisanja ljudske civilizacije. Ukoliko vas zanima kako semafor menja boje, kako televizor prikazuje sliku, kako telefoni i radio prenose zvuk na velike udaljenosti, šta je termovizijska kamera, šta je zajedničko za avione i tostere, kako funkcioniše računar, ili možda imate svoje pitanje iz sveta elektrotehnike svratite do postavke seminara Primenjene Fizike i Elektronike.