Biomedicina

Dođite na pijačni štand biomedicine da se kroz priču i igru bliže upoznate sa građom ćelije, njenim delovima i organelama. Na drugom delu štanda imaćete mogućnost da pogledate prezantaciju “Četiri nijanse crvene” i saznate mnoštvo zanimljivosti vezanih za krv. Iz čega se ona sastoji, šta joj je funkcija, šta su to krvne grupe i kako se one nasleđuju, kao i šta rade pojedinačne ćelije koje se nalaze u krvi.