Da li nervne ćelije imaju GPS?

Mozak čoveka se sastoji od oko 100 milijardi nervnih ćelija medjusobno povezanih na vrlo precizan način, što omogućava njihovu komunikaciju, zahvaljujući kojoj smo svesni sveta oko nas. Nastanak i povezivanje nervnih ćelija počinje da se odvija još dok se nalazimo u maminom stomaku a naučnici kažu da se razviće mozga završava tek oko 25 godine života. Novonastale nervne ćelije moraju da predju put do svog konačnog odredišta, koji je nekad dužine i po nekoliko desetina centimetara, što za ćeliju predstavlja dužinu kosmičkih razmera. Greške i odudaranja od predodredjenog puta se ne tolerišu, jer svaka nervna ćelija mora da se poveže sa još oko 7000 drugih nervnih ćelija u mozgu.
 
Autori-učesnici: Marija Jovanović, Marija Adžić i Katarina Tešović

Učesnici

Marija Jovanović
Katarina Tešović
Marija Adžić