EU ćošak

U EU ćošku ćete se, kroz brošure i priče naših volontera, upoznati sa načinima stipendiranja, finansiranja, mobilnosti istraživača i studenata.  Popunite našu anketu i pokupite poklončiće.

Sa vama će biti: Maria Mihailović, Vladimir Šenk, Jelena Mićević, Dušica Ristić

Učesnici

Dušica Ristić
Jelena Mićević
Vladimir Šenk
Maria Mihailović