EU ćošak

U EU ćošku ćete se, kroz brošure i priče naših istraživača, upoznati sa načinima stipendiranja, finansiranja, mobilnosti istraživača i studenata.  Popunite našu anketu i pokupite poklončiće. Saznajte kako da svoje obrazovanje i karijeru upotpunite boravkom u Evropi.

Sa vama će biti: Danica Despotović i Jelena Ljubičić.

Učesnici

Jelena Ljubičić
Danica Despotović