Evo ćošak

Evo ćošak vas kroz igru, kviz i razgovore upoznaje sa teorijom evolucije. Migracije jedinki su važne za celokupan život na planeti, jer omogućavaju kontakt i protok gena između populacija. Ko sve migrira? Kakav je značaj prirodne selekcije? Šta je to genetički drift i kakve su njegove posledice? Zašto su neke mutacije korisne a neke ne? Dođite da naučite nešto o teoriji evolucije i evolucionim mehanizmima! Sa vama će biti: Uroš Savković, Vanja Vidaković i Irena Todorović

Učesnici

Irena Todorović
Vanja Vidaković
Uroš Savković