„Invazivne biljke – nezaustavljivi osvajači“

Invazivne biljne vrste su jedan od najinteresatnijih ekoloških pitanja današnjice. Da li ste upoznati sa pojmom invazivnih vrsta? Da li znate neku invazivnu biljnu vrstu? Da li znate da su mnoge poznate i česte biljke u našoj zemlji poreklom sa drugih kontinenata? Upoznajmo se sa ovim biološkim fenomenom koji je predmet brojnih istraživanja i odgovori se tek očekuju!

Sa vama će biti: Filip Grbović.

Učesnici

Filip Grbović