Izlaganje Stele bankara

Posetioci Noći istraživača u Požarevcu će imati priliku da vide odlivak nadgrobnog spomenika poznatog pod nazivom Stela bankara čiji se original čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Na nadgrobnom spomeniku nekog građanina Viminacijuma, glavnog grada provincije Gornje Mezije prikazana je delatnost jednog bankara. Unosno zanimanje i u to vreme, bankarstvo je bilo razvijeno u gradu gde je bila stacionirana vojska sa velikom cirkulacijom novca.

Sačuvan je samo donji deo stele sa predstavom u niskom reljefu na kojoj se vide dve muške figure od kojih jedna sedi za stolom brojeći novac i kontrolišući beleške na voštanim tablicama, dok druga figura muška figura – rob stoji sa raširenim svitkom u rukama, verovatno podnoseći izveštaj. Danas nažalost nemamo podatke o pokojniku za koga je napravljena ova stela jer natpisno polje uokvireno stubićima nedostaje.

Ovaj spomenik se datuje u III vek n.e,vreme kada se sudeći prema većem broju natpisa iz Viminacijuma ovaj grad još uvek nalazio u fazi prosperiteta.

 Sa vama će biti: Dragana Eremić i Jelena Marković

Učesnici

Jelena Marković
Dragana Eremić