Migracije iz ugla bioarheologije

Još od paleolita arheološka literatura govori o migriranju stanovništva. Promene staništa iz određenih razloga nisu strane ljudima daleke prošlosti, kao što nisu ni ljudima danas. Potreba za kretanjem, kao i uticaji kultura koje ljudi nose sa sobom mogu se videti u arheološkom materijalu .

Kada se migracije prvi put događaju i zašto? Na koje sve načine arheologija može da utvrdi da se u prošlosti događa migriranje stanovništva i šta sve arheologija doživljava kao migraciju saznajte 30.9.2016 godine. Od kada postoje migracije? Šta nam to govori o migracijama? Migracije kroz bioarheologiju samo su neke od tema o kojima razgovaramo u Inđiji.

Sa vama će biti: Duška Radosavljević, Marija Petrović,  Miloš Blanuša, Sanja Kostić

Učesnici

Sanja Kostić
Miloš Blanuša
Marija Petrović
Duška Radosavljević