Mistična veza zvuka i pokreta

Težnja ljudskog roda za slobodom i boljim životom se, od najranijih civilizacija do savremenog doba, najbolje manifestuje kroz neprestana kretanja i seobe. Tokom tih migracija, ljudi sa sobom nose i kulturološki zapis mesta svoga porekla, koji se meša i ugrađuje u kulturu nove sredine. Ideja postavke je da se poveže kretanje i zvuk, na savremen način, pomoću sistema laserskih zraka i detektora. Krećući se kroz zamišljene prostore, posetioci će moći da saznaju nešto više o fizičkim procesima u laserima i detektorima, kao i o nastanku i prenošenju zvuka.

Učesnici-autori: Dejan Aleksić, Marko Stojanović, Dragan Radivojević

Učesnici

Marko Stojanović
Dragan Đ. Radivojević
Dejan Aleksić