PsihOLOGijA

Na štandu psihologije na Naučnoj pijaci, posetioci se mogu upoznati sa nekoliko pojmova iz spektra psiholoških termina i istraživanja. Naime, pred njima se nalazi odluka da odaberu jedno od 6 naznačenih slova reči PsihOLOGijA. Nakon što izaberu slovo, posetiocima pijace će biti dat zadatak koji je vezan za njihovo slovo, preko kog će se upoznati sa nekim od sledećih pojmova:

P – pažnja – posetioci će imati priliku da testiraju intenzitet svoje pažnje, kao i da nauče šta je pažnja

O 1 – oko1 – posebnim naočarima posetioci će moći da posmatraju svet iz drugog ugla i da saznaju kako je to moguće

L – lingvistika – zahvaljujući interakciji između psihologije i lingivistike, moguće je proučavati jedan od zajedničkih pojmova, odnosno afaziju. U slučaju da posetilac izabere slovo L, moći će da sazna više o psiholingvistici i o terminu afazije, odnosno nemogućnosti da se kaže ono što se želi (kako afazija nastaje, kako se ispoljava…)

O 2 – oko2 – preko anatomije oka moguće je objasniti efekat boje na slici koja nema boju

G – geštalt – posetioci će moći da nauče šta su geštalt principi, kroz interakciju sa primerima koje principi nose

A – autostereogrami – nakon objašnjenja šta su autostereogrami i kako oni fukncionišu, posetioci će moći da ponesu sa sobom jedan autostereogram i da pokušaju da vide nešto u njemu.

 

Učesnici-autori: Jelica Milojičić, Sara Anđelić i Lenka Ilić

Učesnici

Irena Todorović
Vanja Vidaković
Uroš Savković