Put pozajmljenica

Jezik je živa stvar. I, kao takav, on vremenom biva podložan svakojakim uticajima, menja se i evoluira. Tokom Noći istraživača ćemo kroz razne aspekte prikazati kako je naš jezik došao do svog današnjeg leksikološkog obima. Pokušaćemo da istražimo kojom brzinom se jezik menja i da li postoji način njegove zaštite. Kroz šarenoliku mapu sveta, pa preko debate i mini kviza, potrudićemo se da odgonetnemo kakva je budućnost našeg jezika.

Autori-učesnici: Tanja Damnjanović

Učesnici

Tanja Damnjanović