Putujući vampiri bez vilica

Naslov je zbunjujući, zar ne? Em vampiri, em nemaju vilice. Ali imaju veoma oštre zube i sisaju krv drugim kičmenjacima! Na evolutivnim stepenicama postoje ribe, ali i nešto pre riba. Ranije su ih naučnici zvali bezvilične ribe, zmijuljice, a one nisu ništa od toga. Upoznajte se sa koloustama.

Pripadnici su nadklase Agnatha i relikti paleozojske faune i znatno su izmenjeni u odnosu na svoje pretke. Nemaju vilica ni parnih peraja. Imaju jednu nozdrvu! A mi traumiramo kad nam se jedna zapuši a raspolažemo sa dve. Skelet je sekundarno hrskavičav, ili što bi naš narod rekao ’nemaju tešku kosku’. Usni otvor se nalazi na dnu predusnog levka i okružen je oštrim zubićima.

Neke kolouste su migratorne-diadromne (anadromne) pošto provode veći deo života u moru a na mrest idu u slatke vode. Neke su monodromne-vezane za jedan tip staništa u okviru kojeg migriraju. U vodama Srbije postoje ili se očekuje da postoje predstavnici 3 roda sa 5 vrsta.

Eudontomyzon danfordi-Dunavska paklara

Eudontomyzon mariae-Ukrajinska paklara

Lampetra fluviatilis-Rečna paklara

Lampetra planeri-Potočna paklara

Petromyzon marinus-Morska paklara

Upoznajmo se sa biologijom i ekologijom ovih vrsta. Saznajte gde vole da se hrane, a gde vole da se vole i koliku kilometražu su spremne da pređu sa svojim jadnim neparnim perajima zbog te dve stvari!

A vi ste se plašili ajkula…

Učesnik-autor: Olivera Stamenković

Učesnici

Olivera Stamenković