Veštačka krv

Tiocijanata moći su čuvene, Veliki je ljubitelj boje crvene. Za vezu mu treba gvožđa malo, Do drugih metala nije mu stalo!

Učesnici-autori: Dragan Đorđević, Slobodan Najdanović, Slobodan Ćirić, Nena Velinov

Učesnici

Slobodan Najdanović
Nena Velinov
Slobodan Ćirić
Dragan Đorđević