“Vratiće se rode”

Migracije životinja su duga kretanja jedinki koje menjaju mesto boravka. Migracije kod životinja predstavljaju vid ponašanja koji se odnosi na promenu životnog staništa radi ostvarivanja različitih životnih potreba, pre svega ishrane i razmnožavanja. Danas je poznat veliki broj migratornih vrsta koje pripadaju različitim klasama organizama. Mi ćemo detaljnije proučiti migracije u životinjskom svetu sa posebnim akcentom na migratorne vrste riba (losos, jestera, jegulja…) i ptica (roda, lasta, albatros, sivi soko… ). Koji je razlog njihovog migriranja, kako se jedinke orijentišu prilikom migracije, kako znaju gde da se vrate i još mnogo zanimljivih činjenica saznaćete o mladih gimnazijalaca – istraživača!

Učesnici-autori:  Aleksandra Tošić

Učesnici

Aleksandra Tošić