Šverc u javnom prevozu


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Da li ste znali da neke vrste insekata koriste "javni prevoz", a da pritom nisu platile kartu? Larva vrste Epoicocladius ephemerae, u narodu poznatija kao vrsta komarca koja ne ujeda, živi na dnu hladnih potoka. Kako bi sebi olakšale život, larve ovih komaraca se često "švercuju" u prevoznom sredstvu, koje predstavlja insekatska larva Ephemera danica, poznatija kao vodeni cvet. Tačnije, larve ovog interesantnog komarca dobar deo svog života provedu na škrgama vodenog cveta, gde vozeći se na njegovim ledjima, udobno smeštene u škržnim perima, prelaze velike distance. Tokom vožnje larvama komaraca se servira i hrana u "autobusu", jer tokom respiracionih pokreta škrga vodenog cveta veća količina algi i detritusa prodje pored larve komarca. S obzirom da su larve ovog komarca veoma male, "vozač autobusa", larva vodenog cveta i ne primećuje da je prisutan slepi putnik na škrgama. Ovakav odnos izmedju dve vrste se u ekologiji naziva komensalizam. To znači da jedan član ove interakcije ima korist, a drugi ni korist ni štetu, već je ravnodušan prema ovom odnosu.

Planirana aktivnost je posmatranje larvi vrste Epoicocladius ephemerae i vrste Ephemera danica. Posetioci će imati priliku da sami mikroskopiraju i uoče bitne karakteristike koje su omogućile vrsti Epoicocladius ephemerae da boravi i hrani se na škrgama larvi Ephemera danica.

Učesnici

Đurađ Milošević