Beži koliko te noge nose


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Svima nam je opšte poznato da ljudi, kao i većina drugih kičmenjaka, kao lokomotorne organe poseduju noge. Da li ste se nekada zapitali šta je to što sitni organizmi, kao što su praživotinje i drugi golim okom nevidljivi organizmi koriste da bi prešli sa jednog na drugo mesto, kao i da, u kombinaciji sa drugim organima lakše pronađu hranu, sklonište, partnera?. Tako, na primer amebe koriste lažne nožice, takozvane pseudopodije, dok se jedna euglena kreće pomoću bičeva, a papučica uz pomoć treplji. Takođe, bičar Trypanosoma koja uzrokuje bolest spavanja, uspeva da se lako kreće kroz krvnu plazmu i likvor uz pomoć takozvane undulentne membrane. Vodeni račić Daphnia, za kretanje koristi razgranate antene.

Međutim, ovi, kao i mnogi drugi organizmi, zahvaljujući ovim organelama, beže ili se kreću pod uticajem neke draži (svetlosne, hemijske,...). To su pokreti koji se u biologiji zovu taksije. Na primer, Euglena viridis se kreće ka izvoru svetlosti (pozitivna fototaksija), dok recimo bubašvaba beži od izvora svetlosti (negativna fototaksija).

Posetioci će imati prilike da posmatraju kretanje, kao i organele kojima se kreću praživotinje, ali i kretanje nekih sitnih vodenih organizama, kao što su Rotatoria, račić - vodena buva Daphnia, račić Artemia salina. Takođe, imaće prilike da vide kako se jedna zelena euglena ponaša u prisustvu svetlosti, kao i razne druge eksperimente kojima se potvrđuju taksije.

Učesnici

Marijana Ilić Milošević