Ekološki značaj migracija biljaka i životinja


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Istraživači sa Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta predstaviće preparate invazivnih biljnih vrsta i karakterističnih migratornih vrsta riba. Posetioci će imati priliku da čuju zanimljivu priču o putevima migracije invazivnih vrsta biljaka, njihovim sposobnostima rasejavanja, kao i anаdromnim i katadromnim vrstama riba (moruni i jegulji).

Učesnici

Nenad Zlatić
Milica Novaković
Marijana Perić
Marija Jerinić
Aleksandra Milošković