I na kopnu i u vodi


Vrsta programa: Evo ćošak
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Neki ljudi se plaše velikih dubina, drugi se plaše visina...Organizmi koje želimo da vam predstavimo ne plaše se ni jednog ni drugog. Sposobni su da žive jedan deo svog života u vodi, a onda spakuju stvari i presele se u vazduh ! Ako mislite da je lako, pokušajte vi da dišete pod vodom ! Zavirite sa nama u svet insekata koji pripadaju redovima Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera i Odonata. Ove grupe su majstori da životne funkcije (od disanja, preko ishrane, ekskrecije i sl) posle svoje seobe potpuno promene. Pogledajte koje to prilagodjenosti im omogućavaju da sprovedu svoj život jednim delom u vodenim a drugim delom u kopnenim ekosistemima. U vodi su kao podmornice, u vazduhu pravi helikopteri!

Učesnici

Milica Aleksić