Kartu čitam i bezbedno migriram


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Migracije stanovništva u svetu i Srbiji kroz istoriju. Zašto migriramo? Koje su dobre, a koje loše strane migracija? Kako migracije menjaju svet?
 
Svet minerala i stena – posavka stena i minerala karakterističnih za Srbiju. Kako nastaju fosili?
 
Izrada tematskih karata na računaru i njihova digitalzacija u programima OGIS (program za GIS - geografski informacioni sistem) i InkScap (program za vektorsku analizu).
 
Kviz sa geografskim koordinatama – nalaženje lokacije na osnovu geografske širine i dužine.

Učesnici

Ninoslav Golubović
Mrđan Đokić
Milan Đorđević