Klimaton 010

Institucija: Jedan stepen Srbija
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 18:00h - Svečana sala gimnazije u Pirotu, ul. Srpskih vladara128


Klimaton je edukativno-informativni događaj koji se održava jednom mesečno, a organizuje ga Jedan stepen Srbija. Sastoji se od kratkih i zanimljivih predavanja, diskusija, gledanja filmova, tribina iz oblasti ekologije i popularne nauke. Cilj Klimatona je da građanima približi izazov klimatskih promena i da ukaže na važnost i značaj očuvanja prirodnih ekosistema na planeti. Klimaton je događaj otvorenog tipa, uz slobodno prisustvo svih zainteresovanih.

Kako su klimatske promene višesektorski izazov, Klimaton predstavlja platformu na kojoj gostuju naučnici, eksperti i aktivisti iz različitih oblasti. Teme su: naučne osnove klimatskih promena, posledice klimatskih promena u svetu i u Srbiji, mogućnosti adaptacije, obnovljivi izvori energije, Pariski sporazum, kvalitet vazduha, biciklizam, ishrana, evropske integracije,...

Klimatoni se organizuju od aprila 2016. godine. U saradnji sa dosadašnjim partnerima Climate Action Network (CAN) Europe, Fondacijom Hajnrih Bel, Beogradskom otvorenom školom, bankom Societe General i Regional Environmental Center (REC), Jedan stepen Srbija je organizovala devet Klimatona. Više detalja na linku. Nakon punih godinu dana organizovanja događaja u Beogradu, Jedan stepen Srbija pokreće Klimaton turneju po Srbiji.

Za plan turneje Klimatona iskoristićemo činjenicu da se redni brojevi događaja poklapaju sa opštepoznatim pozivnim brojevima gradova i regionalnih centara. Tako će se prvi događaj van Beograda – Klimaton 010 – održati u Pirotu 29. septembra 2017. godine u okviru panevropskog događaja Noć istraživača.

Na Klimatonu 010 će biti prezentovane sledeće teme:

Klimatske promene: naučne osnove, posledice i rešenja
 
Koalicija 27: Napredak Republike Srbije u Poglavlju 27

Obnovljivi izvori energije – Srbija bez fosilnih goriva

Uticaj malih hidroelektrana na floru i faunu

Učesnici

Milja Ignjatović
Aleksandar Panić
Đorđe Samardžija
Jovana Dragić May
dr Vladimir Đurđević