Koliko imaš godina?


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Ribe su organizmi koji se aktivno kreću kroz vodu. To lako postižu zahvaljujući najčešće vretenastom obliku tela i služavoj koži prekrivenoj krljuštima. Na krljuštima riba se mogu uočiti svetli i tamni prstenovi, godovi, pomoću kojih se može odrediti približna starost ribe. Naime, sa rastom ribe rastu i njene koštane strukture, što se na njihovim krljuštima može videti u vidu prstenova, zona priraštaja. U povoljnom preriodu tokom godine, u izobilju dostupne hrane, razmaci među njima su veći, i tada nastaje svetlije područje. U zimskom periodu, kada ishrana prestaje, nastaje i tamnije područje, što označava jednu godinu starosti ribe.

Takođe, kako bi imale orjentaciju u prostoru prilikom kretanja, ribe imaju poseban čulni organ tzv. bočnu liniju. Bočna linija je predstavljena u vidu velikog broja čulnih ćelija, postavljenih u nizu na bokovima tela. Svaka čulna ćelija je u vezi sa spoljašnjom sredinom preko sitne pore na krljušti koja je preriva. Zbog toga, duž bokova svake ribe može se uočiti niz krljušti sa rupom. Pomoću ovog čulnog organa riba registruje promene u vibraciji vodene sredine, što može biti izazvano promenom pravca ili brzine strujanja vode, kao i nekim objektom u vodi (plen, prepreka). Na taj način se ribe orjentišu prilikom kretanja kroz vodu.

U Noći istraživača 2017, moćićete da vidite različite tipove krljušti kao i bočnu liniju na pripadnicima različitih vrsta, ali i da pokušate sami da odredite koliko neka riba ima godina.

Učesnici

Milica Stojković Piperac