Kopno na vidiku


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Da li ste znali da više od 40% stanovništva Amerike čine potomci Engleza? Otkrijte kako su se Englezi širili po svetu i saznajte još mnoge druge zanimljive činjenice o putovanjima Kolumba i Džejmsa Kuka.

Učesnici

Mila Takić
Miljana Stojanović
Jelisavate Pecarski
Danica Pop-Krstić
Anja Kropf
Nina Martinović