Migracija voćne mušice tokom njenog životnog ciklusa


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Iako je veoma malih dimenzija, reda veličine svega nekoliko milimetara, sićušna voćna mušica (Drosophila melanogaster) je jedan od najproučavanijih organizama koji je doprineo razvoju mnogih bioloških nauka. Voćna mušica ima interesantan i veoma brz životni ciklus koji se u povoljnim uslovima završi za 10-12 dana. Ovi leteći insekti imaju potpuno razviće, stručno rečeno holometabolno, što podrazumeva potpuni razvoj i metamorfozu odrasle jedinke iz larve preko stadijuma lutke. Odrasle voćne mušice stalno migriraju i traže povoljna staništa za polaganje jaja i razvoj nove generacije mušica. Njih privlače plodovi različitih vrsta voća i to specijalno plodovi koji su počeli da trule i propadaju jer se one hrane produktima truljenja i upravo na njihovoj površini polažu jaja. Iz položenih jaja razvijaju se larvice koje ručkaju trulo voće, rastu i goje se, a posle svega nekoliko dana lagodnog života i izobilja hrane izlaze na površinu gde prelaze u stadijum lutke kada miruju i ne mrdaju. Međutim, unutar čaure lutke dešava se neverovatna transformacija u odraslu mušicu koja nimalo ne liči na bucmastu belu larvu. Odrasla mušica nakon izleganja je veoma aktivna i migrira daleko od svoje rodne grude u potrazi za novom hranom i udobnim smeštajem za svoje buduće potomke. Tako se krug zatvara.

Neke vrste iz roda Drosophila su vrlo invazivne i u stanju su da napadnu voćnjake i tako nanesu veliku štetu. Jedna od njih je voćna mušica sa pegavim krilima, takozvana azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) koja u našoj zemlji pravi štetu na malinama, kupinama, jagodama, trešnjama i drugom voću. Ova vrsta je uspela da migrira iz svoje postojbine na dalekom istoku pa se danas uspešno odomaćila u Evropi.

Upoznaćemo se sa životnim ciklusom voćne mušice posmatrajući različite faze njenog životnog ciklusa pod uvećanjem. Posmatraćemo izgled jaja, larvi i lutki voćne mušice i naučićemo da razlikujemo mužjake i ženke kod odraslih jedinki. Zainteresovane posetioce ćemo upoznati sa rasprostranjenjem i migracijama azijske voćne mušice u Evropi i celom svetu.

Učesnici

Vladimir Cvetković