Moći neurona


Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: 07.09.2017. 15:00h


Mozak čoveka se sastoji od oko 100 milijardi nervnih ćelija medjusobno povezanih na vrlo precizan način, što omogućava njihovu komunikaciju, zahvaljujući kojoj smo svesni sveta oko nas. Nastanak i povezivanje nervnih ćelija počinje da se odvija još dok se nalazimo u maminom stomaku, a svaka nervna ćelija mora bez greške da se poveže sa još oko 7000 drugih nervnih ćelija u mozgu. Neuroni poseduju brojne moći, a kroz ovo interaktivno predvanje otkrićete, praktično videti i probati sami neke od njih. I saznati mnogo više o neuronaukama.

Preporučeni uzrast: stariji razredi osnovne i srednja škola

Učesnici

Miona Ćorović