Na skriveno te mesto vodim


Vrsta programa: Migracije


Aktivnost u okviru ove postavke podrazumeva disekciju tri različita organizma – žabe, ribe i kišne gliste. Tokom disekcije posebno se analizira rad tri sistema organa, sistama organa za varenje (put hrane kroz crevni sistem), sistem organaza disanje (pluća kičmenjaka i njihovi disajni putevi) i cirkulatorni sistem (srce i krvni sudovi i kretanje krvi tj. hemolimfe kroz organizam).

Učesnici

Luna Pop-Krstić
Jovana Mitić
Ivana Veljković
Aleksandra Zdravković