Narodne nošnje srpskog naroda

Institucija: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Izrada maketa narodnih nošnji bojenjem, rezanjem i lepljenem delova nošnji iscrtanih na kartonu i njihovo povezivanje sa odgovarajućom geografskom oblasti na mapi.

Učesnici

Nenad Karamijalković