Naučna pijaca


Vrsta programa: Lokalni ćošak
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 16:00h


Kroz specifičan program "Naučna pijaca" posetioci Noći istraživača će u Petnici imati priliku da opipaju, pomirišu i dožive male naučne oglede. Sa naučnim demonstratorima će moći, kao na pijaci, da diskutuju o naučnim fenomenima, a da neke od dobijenih znanja odmah isprobaju. Na naučnim tezgama imaće priliku da se upoznaju sa biološkim, geološkim, arheološkim zbirkama.

Učesnici

Aleksandra Alorić
Bojana Mićić
Nikola Božić
Lazar Bojičić
Ivan Avdić