Pirotski ćilim – Zagonetka sa bezbroj rešenja


Vrsta programa: Lokalni ćošak
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


U trećem milenijumu – ponovo se opismenjavamo! Od Vukove savršene fonetske azbuke ka slikovnom pismu drevnih civilizacija, ali i kompjuterskih operativnih sistema koji su promenili kraj XX i početak XXI veka.

SIMBOLIKA MODERNOG I TRADICIONALNOG je već spojena u jeziku slikovnog pisma pirotskog ćilima.

Opismenjavanje može da počne, virtuelnim alatima, kao virtuelno u realnom ili obrnuto, možda…

Kao večito Penelopino tkanje, kao globalno selo uobličeno u internet mrežu – na virtuelnom razboju postavljamo osnovu, biramo potku, boju, stvaramo šaru, sliku, znak koji govori jezikom simbola i kazuje – ko smo. Od bezbroj rešenja zagonetke, naše rešenje prepoznaje nas! Kada ga pošaljemo u internet mrežu biće naš simbol, kod, naše ime za ovaj novi svet.

Učesnici

Marina Veličković
Jovana Jonić Rančić
Ivan Vasić
Dalibor Golubović