Praćenje nacionalnog identiteta kroz muziku


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Musicorn će se ove godine na festivalu predstaviti zanimljivom pričom o migraciji u muzici, nacionalnim muzičkim obeležjima i mešanju sa bliskim i daljim narodima kroz vekove. Posetioci će imati priliku da učestvuju u malom muzičom testu i obogate svoje znanje o muzici.

Učesnici

Nikola Roy Chaudhury
Ivana Ilić