Prebroj me ako smeš

Institucija: XII beogradska gimnazija
Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Drugari iz XII beogradske gimnazije bave se jednom vrlo aktuelnom disciplinom spajajući biologiju i programiranje. Pridružite im se u Požarevcu i otkrijte sa njima kako da napravite aplikaciju za mobilni telefon, kako tu aplikaciju primeniti u brojanju mikroorganizama i koji su to patogeni mikrooranizmi koje možemo naći na našim šakama. Zašto je važno rednovno prati ruke?

Učesnici

Miloš Popović
Marko Kosijer
Katarina Kalanj
Jelena Đukić
Jelena Zagorac