Prevedi me – dešifrovanje hijeroglifa


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Stari Egipat nam je kroz mnoštvo zapisa i predstava ostavio trag o svojoj religiji, naravi bogova, vladavini faraona, poimanju sveta i života. Kroz logiku i igru dešifrujmo zapise starih Egipćana, naučimo hijeroglife i upoznajmo njihove bogove.

Učesnici

Bojana Šarenac