Užarena planeta - vulkani, Zemlja i čovek

Institucija: Doc. dr Mlađen Jovanović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, UNS
Vrsta programa: Predavanje
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 19:00h - Naučni kamion, TC Big


Predavač: Mlađen Jovanović, doc. dr

Pre 3,7 miliona godina, naš predak Australopithecus je ostavio svoje tragove u vulkanskom pepelu Istočne Afrike. Pre 40 hiljada godina, anatomski savremeni čovek je ušao na prostor Evrope i opet ga je dočekao vulkanski pepeo. Osim što svedoče o razvoju naše vrste, vulkani imaju štošta da nam ispričaju o razvoju planete tokom poslednjih 4,5 milijardi godina. Ova istorija će biti sažeta u jedno "vrelo" predavanje.