Uticaj malih hidroelektrana na floru i faunu


Vreme odžavanja: 29.09.2017. 18:00h - Pirotska gimnazija, Pirot


Prezentacija o izgradnji malih hidroelektrana na rekama u pirotskom kraju sa posebnim osvrtom na posledice po floru i faunu prvenstveno posledice po potočnu pastrmku koja se u staroplaninskim potocima i rečicama smatra za autohtonu vrstu.

Učesnici

Aleksandar Panić