ЗАСИЈАЈ У НОЋИ

Природњачки центар Србије
ЕКСПЕРИМЕНТИ
Vreme odžavanja: 17:00-21:00
Mesto održavanja: Svilajnac


Кроз низ експеримената из области оптике посетиоци се упознају са тајнама светлости. Уче како функционише људско око, како видимо боје и како можемо предмете привремено да учинимо невидљивим.

Реализатор: НОУтим

Učesnici

NOU tim