ИКОСАЕДАРСКЕ ПЛАНЕТЕ

Природњачки центар Србије
РАДИОНИЦА
Vreme odžavanja: 17:00-21:00
Mesto održavanja: Svilajnac


Свака планета има своју специфичност. На овој радионици можете добити одговоре на питања која је планета најтоплија, најгостољубивија, најзагонетнија... Повезаћемо астрономију и геометрију. Правећи моделе планета Сунчевог система од папира упознајемо се са основама геометрије и учимо о Платоновим телима.

Реализатор: НОУтим

Učesnici

NOU tim