МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ

Гимназија „Светозар Марковић“
РАДИОНИЦА
Vreme odžavanja: 17:00-21:00
Mesto održavanja: Jagodina


У Ноћи истраживача се не месечари већ математичари. Ова радионица је намењена онима који мисле да је математика досадна наука која служи за застрашивање деце у школама и не виде сврху од толиког рачунања. Кроз игру и забаву разбијамо ову предрасуду.

Реализатор: НОУтим

Učesnici

NOU tim