НАУКА И СПОРТ

Спортски терени
Vreme odžavanja: 17:00-21:00
Mesto održavanja: Ćuprija


У сарадњи са Спортским савезом вршиће се мерење више физиолошких параметара спортиста пре, за време и после тренинга. Вршиће се демонстрације у циљу едукације посетилаца о променама које физичка активност изазива на људском телу , уједно ће се вршити и прикупљање података за даље истраживањe.

Реализатор: НОУтим и Спортски савез Ћуприја

Učesnici

NOU tim