Geonasleđe opštine Knjaževac

Naučni klub Regionalnog centra za stručno usavršavanje Knjaževac
Predavanje
Vreme odžavanja: 25.09.2018. 18:00
Mesto održavanja: Knjaževac


Upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa geonasleđem našeg kraja - geološka, geomorfološka, pedološka i arheološka obeležja. Očuvanje, zaštita geonasleđa predstavljaju savremeni koncept zaštite prirode

Zavičajni muzej Knjaževac