Kulturno nasleđe Kruševca

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Predavanje
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18:00-21:00
Mesto održavanja: Kruševac


Verica Sokolović, profesor Geografije,
prof. dr Danica Srećković Batoćanin,
prof. dr Vesna Matović