Nauka običnog života (Everyday Science)

Gimnazija Kruševac
Vreme odžavanja: 29.09.2018. 10:30-13h
Mesto održavanja: Kruševac


1. Kako sapun pere? - dr Aleksandra Rakić

2. Kako rade oksidansi iz hrane? Dušan Dimić

3. Kako skuvati jaje na Mont Everestu? dr Ana Stanojević