Otkrijmo Jastrebac: Tradicionalno pravlјenje herbarjuma i determinacija bilјaka

Jasterbac
Naučne radionice za učenike ekokampa
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 17:00-21:00
Mesto održavanja: Kruševac


Svakodnevna zastuplјenost digitalne tehnologije potisnula je tradicionalne oglede u prirodnim naukama. Učenicima biće predstavlјen postupak tradicionalnog pravlјenja herbara i insektarijuma uz sav potreban prateći materijal za rad

Olivera Kolarić, profesor Biologije
Ivica Grujić, profesor Biologije