Vеlikе nаučnе аvаnturе

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Intеrаktivnе dеmоnstrаciје i еkspеrimеnti
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 12:00-14:00
Mesto održavanja: Kruševac


"Velika naučna avantura" obuhvata niz radionica za učenike iz biologije i hemije sa aktivnim uklјučivanjem i animiranjem učenika u demonstracije ogleda.