Zadužbine i zadužbinarstvo u Čačku

Naučni klub Regionalnog centra u Čačku
Predavanje
Vreme odžavanja: 24.09.2018. 19:00
Mesto održavanja: Čačak


Glavna tema predavanja biće zadužbine sa posebnim akcentom na zadužbinarstvo u Čačku. Najstarija zadužbina u Čačku je Crkva Bogorodice Gradačke čiji je ktitor bio knez Stracimir, stariji Nemanjin brat. Govoriće se o zadužbinama u Ovčarsko kablarskoj klisuri, kao i o spomenicima zadužbinama.

Lela Pavlović, diplomirani istoričar, arhivski savetnik